Risicomengpaneel

Het risicomengpaneel is een instrument om risico’s omtrent de energietransitie integraal te bekijken, af te wegen en te vergelijken met andere risicobronnen. De veiligheids- en gezondheidseffecten worden uitgedrukt in de uniforme internationaal gebruikelijke maatstaf van verloren en gewonnen gezonde levensjaren.

Een uitgebreide handleiding voor het invullen van het mengpaneel kunt u hier downloaden.