Bestuurders aan het woord over de veiligheidsrisico’s in de energietransitie

Het decentraal bestuur ervaart het realiseren van de energietransitie als een topprioriteit. Provincies en gemeenten doen daarom alles wat in hun macht ligt om initiatieven te bevorderen. Niet altijd, mogelijk zelfs meestal niet, is de veiligheidskennis over de energietransitie zo ‘af ’ dat een definitieve en volledige veiligheidsafweging op dit moment gemaakt kan worden voor een concreet nieuw energietransitie-initiatief. Toch moeten decentraal bestuurders beslissen.

In het reflectiedocument Bestuurders aan het woord over veiligheidsrisico’s in de energietransitie vertelt een aantal lokale bestuurders over hun bestuurlijke ervaringen met initiatieven om de energietransitie binnen hun gemeente te (kunnen) realiseren. De aandacht richt zich daarbij, gezien de opdracht van de werkgroep BOVEN, op de omgang met veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard zouden kunnen gaan. Collega-bestuurders kunnen deze ervaringen gebruiken bij de ontwikkelingen in hun eigen gemeente of provincie.

Het reflectiedocument kunt u hier downloaden.