1 november 2023

Verzorgen workshop op RES-congres 2023

Op 1 november 2023 organiseerden Nationaal Programma RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLWP) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte. Het congres vond plaats in de Jaarbeurs te Utrecht.

De werkgroep BOVEN verzorgde, net als vorig jaar, op het congres een workshop over een verstandige omgang met veiligheid. Jop Fackeldey, Ira Helsloot en Jan van Belzen gaven acte de présence. Samen met Willemjan Muysson (Brandweer Nederland) en Martin Meijer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) gingen zij tijdens de workshop met aanwezigen in gesprek over de complexiteit van de bestuurlijke afweging bij de vergunningverlening voor nieuwe energietransitie-initiatieven. Hoe weeg je de onzekere risico’s van deze nieuwe technologieën af tegen de zekere voordelen van de toepassing ervan?

Van de opbrengst is een verslag gemaakt waarin de belangrijkste discussies beknopt zijn samengevat. Het verslag Een ‘veilige’ energietransitie; hoe ga je om met risico’s? kunt u hier kunt downloaden.

Tijdens de workshop werd ook ingegaan op het risicomengpaneel. Dit is een instrument om risico’s omtrent de energietransitie integraal te bekijken en te vergelijken met andere risicobronnen. Het mengpaneel dat door BOVEN is ontwikkeld kan bestuurders helpen in hun besluitvorming om tot een integrale veiligheids- en gezondheidsafweging te komen waarin inzichtelijk is welke consequenties een energietransitieproject heeft voor de veiligheid van omwonenden. Het risicomengpaneel treft u hier.