5 juli 2023

Bijdrage aan ‘Regulating Risks in the Energy Transition — Dealing with Uncertainty’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde, samen met OESO (OECD), op 5 juli 2023 een internationale conferentie over het borgen van een verantwoorde omgang met onzekerheid in de energietransitie.

De werkgroep BOVEN leverde een mooie en brede inbreng: Tanja de Jonge nam deel aan het panelgesprek en workshops werden o.a. gegeven door Peter Verheij, Ira Helsloot en Jan van Belzen.